Adzan Magrib

Semua menunggu
semua berharap
kumandang adzan segera datang

menunaikan segala dahaga
menunaikan segala rasa
puasa adalah seni menahan godaan diri

Adzan segera berkumandang
Sebagian manusia ikut berbuka sekalipun mereka tak berpuasa

2 comments